Vybrané plánované výzvy v programovacím období 2014-2020:

OPPIK – příjem předběžných žádostí do konce srpna (Nemovitosti, Potenciál, Školící střediska a další )/listopadu (Inovace, Marketing), plné žádosti do konce listopadu/ledna

IROP – 3.1 Revitalizace souboru vybraných památek -od 11/2015

IROP - 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) -od 9/2015

IROP - 2.2 Sociální podnikání pro SVL- od 9/2015


Ing. Petr Kukla konzultant v oblasti financování projektů zejména z dotací Evropské unie.

V roce 1995 jsem absolvoval Fakultu podnikatelskou VUT v Brně. Dotacemi EU se zabývám od roku 2004. V období 2004-2006 jsem působil v rámci implementačního orgánu programu SROP. Následně do konce února 2008 jsem pracoval v rámci Řídícího orgánu ROP Jihovýchod, zejména na tvorbě hodnotících kritérií, bodovém hodnocení a poskytování konzultací. Působil jsem rovněž jako hodnotitel projektů v rámci programu OPRLZ. V roce 2009 jsem absolvoval akreditovaný kurz projektového manažera OPŽP.

IČO: 76301222, Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců (nyní přerušeno)

Nabízím:

- konzultace a zpracování žádostí o dotaci EU do operační programů a dalších dotačních titulů

- zpracování žádostí do Fondu Vysočiny

-zpracování žádostí o platbu

Kontakt:

Ing. Petr Kukla. Sv. Čecha 12, 586 01 Jihlava, tel. 728 681 992, mail: petr.zpr@seznam.cz


Referenční projekty:

program ROP JV:

-zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na projekt Penzion a rybářská bašta V Údolíčku

-odborné konzultace k zpracování studie proveditelnosti a k vyplnění finančního a ekonomického hodnocení projektu Zámek Herálec

-odborné konzultace k zpracování studie proveditelnosti a k vyplnění finančního a ekonomického hodnocení projektu Venkovský rekreační areál Cholunná

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt městyse Okříšky – Zkvalitnění ICT v ZŠ Okříšky

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt městyse Měřína – Dětská hřiště městyse Měřína

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt města Žďár nad Sázavou – Naučná stezka okolo Zelené hory

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt města Světlá nad Sázavou – Cyklostezka Světlá nad Sázavou – Smrčná

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt městyse Okříšky -Regionální muzejní expozice na zámku v Okříškách

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt Oblastní charity Jihlava Nízkoprahové zařízení Zastávka Telč

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt města Šlapanice – Víceúčelový atletický areál při ZŠ Šlapanice

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt Muzea Vysočiny Třebíč -Komplexní propagace Zámku Třebíč

- kompletní zpracování žádosti a ekonomického a finančního hodnocení pro projekt města Počátky -Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

program PRV:

-Stavební úpravy hospodářského objektu na ubytovací zařízení s kongresovou místností a bazénem

-Rozvoj výrobních technologií truhlářství- pořízení formátovací pily

-Rozvoj výrobních technologií truhlářství M. M.

-Ubytovací zařízení Nárameč

-Penzion v obci Ostružná (Jeseníky)

-Penzion v městysi Mrákotín – rekonstrukce bývalého mlýnu

-Linka na výrobu briket z biomasy

-Lesní technika pro porosty -pořízení sekaček, křovinořezů a pil

program IOP:

-Modernizace a rekonstrukce společných prostor bytového domu Stará 21, v Brně

-Centrum sociálních služeb Žižkova (projekt Oblastní charity Jihlava)

program OPŽP:

-Revitalizace vybraných ploch zeleně v Brtnici

program OPPI:

-zpracování registrační a plné žádosti pro žadatele z automobilového průmyslu z oblasti Vysočiny

-odborné konzultace k zpracování plné žádosti pro projekt školícího střediska v oblasti plastikářského průmyslu